Nhân viên kinh doanh
I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, thiết lập, phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng. Duy trì các mối quan hệ khách hàng. – Tư vấn về sản phẩm, giải pháp và báo giá cho
11 Nam / Nữ Tp Hồ Chí Minh
Nhân viên kỹ thuật – lắp đặt
I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, thiết lập, phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng. Duy trì các mối quan hệ khách hàng. – Tư vấn về sản phẩm, giải pháp và báo giá cho
09 Nam / Nữ Tp Hồ Chí Minh
Nhân viên vận chuyển – giao hàng
I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, thiết lập, phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng. Duy trì các mối quan hệ khách hàng. – Tư vấn về sản phẩm, giải pháp và báo giá cho
05 Nam / Nữ Tp Hồ Chí Minh
chuyên viên kế toán
I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, thiết lập, phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng. Duy trì các mối quan hệ khách hàng. – Tư vấn về sản phẩm, giải pháp và báo giá cho
06 Nam / Nữ Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên nhân sự
I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, thiết lập, phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng. Duy trì các mối quan hệ khách hàng. – Tư vấn về sản phẩm, giải pháp và báo giá cho
04 Nam / Nữ Tp Hồ Chí Minh