TV SAMSUNG

QLED 8K
Model: QA98Q900RBKXXV – Smart TV Samsung 8K QLED Samsung 98 inch
Giá bán: Giá bán:2,299,000,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Miễn phí 12 tháng sử dụng ứng dụng Fim+
2
Miễn phí nội dung giải trí và giáo dục trên ứng dụng Pops Kids
3
Miễn phí 12 tháng xem truyền hình gói Gia đình trên ứng dụng CLIPTV
QLED 8K
Model: QA82Q900RBKXXV – Smart TV Samsung 8K QLED Samsung 82 inch
Giá bán: Giá bán:299,000,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Tặng kèm loa HW-Q90R trị giá 29.900.000đ
2
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
3
Bộ quà tặng ứng dụng trị giá 5.000.000đ
QLED 8K
Model: QA75Q900RBKXXV – Smart TV Samsung 8K QLED Samsung 75 inch
Giá bán: Giá bán:199,000,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Tặng kèm loa HW-Q90R trị giá 29.900.000đ
2
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
3
Bộ quà tặng ứng dụng trị giá 5.000.000đ
QLED 8K
Model: QA65Q900RBKXXV – Smart TV Samsung 8K QLED Samsung 65 inch
Giá bán: Giá bán:119,000,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Tặng kèm loa HW-Q90R trị giá 29.900.000đ
2
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
3
Bộ quà tặng ứng dụng trị giá 5.000.000đ
QLED 8K
Model: QA55Q900RBKXXV – Smart TV Samsung 8K QLED Samsung 55 inch
Giá bán: Giá bán:74,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Tặng kèm loa HW-Q70R trị giá 14.990.000đ
2
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
3
Bộ quà tặng ứng dụng trị giá 5.000.000đ
Khung Tranh
Model: QA65LS03RAKXXV – Smart TV Samsung Qled – The Frame 65 inch
Giá bán: Giá bán:53,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Tặng Khung Viền Cao Cấp -Cáp Quang Siêu Mảnh
2
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
3
Giá Treo Ẩn Cho TV QLED
98"
Giá bán:2,299,000,000
82"
Giá bán:299,000,000
75"
Giá bán:199,000,000
65"
Giá bán:119,000,000
55"
Giá bán:74,900,000
Giá bán:2,299,000,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Miễn phí 12 tháng sử dụng ứng dụng Fim+
2
Miễn phí nội dung giải trí và giáo dục trên ứng dụng Pops Kids
3
Miễn phí 12 tháng xem truyền hình gói Gia đình trên ứng dụng CLIPTV
65"
Giá bán:53,900,000
55"
Giá bán:34,900,000
Giá bán:53,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Tặng Khung Viền Cao Cấp -Cáp Quang Siêu Mảnh
2
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
3
Giá Treo Ẩn Cho TV QLED
82"
Giá bán:195,900,000
75"
Giá bán:145,900,000 Now:76,000,000
65"
Giá bán:94,900,000
Giá bán:195,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Bộ quà tặng ứng dụng trị giá 5.000.000đ
65"
Giá bán:76,900,000
55"
Giá bán:54,900,000
Giá bán:76,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Mua kèm loa thanh Samsung giảm 50%
2
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
3
Bộ ứng dụng quà tặng trị giá 5.000.000đ
82"
Giá bán:125,900,000
75"
Giá bán:99,900,000
65"
Giá bán:56,900,000
55"
Giá bán:35,900,000
49"
Giá bán:27,900,000
Giá bán:125,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Mua kèm loa thanh Samsung giảm 50%
2
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
3
Bộ ứng dụng quà tặng trị giá 5.000.000đ
65"
Giá bán:38,900,000
55"
Giá bán:24,900,000
49"
Giá bán:19,900,000

20 triệu - 50 triệu

PREMIUM UHD 4K

UA65RU8000KXXV – Smart TV Samsung Premium 4K UHD 65 inch

Giá bán:38,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
Tặng Nồi Chiên Không Dầu Lock & Lock 1.200.000đ
2
Bộ ứng dụng quà tặng trị giá 5.000.000đ

> 20 Triệu

5.1CH - 7.1CH

HW-Q90R/XV – Loa Thanh Samsung Q90R

Giá bán:29,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

10 Triệu - 20 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-Q70R/XV – Loa Thanh Samsung Q70R

Giá bán:14,990,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

5.1CH - 7.1CH

HW-Q60R/XV – Loa Thanh Samsung Q60R

Giá bán:9,990,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-R650/XV – Loa Thanh Samsung R650

Giá bán:7,290,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-R550/XV – Loa Thanh Samsung R550

Giá bán:5,290,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-R450/XV – Loa Thanh Samsung R450

Giá bán:4,290,000
Liên hệ có giá ưu đãi