TV SAMSUNG

Model 2020
QLED TV
Model: QA85Q70TAKXXV – Smart TV Samsung 4K Qled 85 inch
Giá bán: Giá bán:99,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
QLED TV
Model: QA75Q70TAKXXV – Smart TV Samsung 4K Qled 75 inch
Giá bán: Giá bán:59,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
QLED TV
Model: QA65Q70TAKXXV – Smart TV Samsung 4K Qled 65 inch
Giá bán: Giá bán:36,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
QLED TV
Model: QA50Q65TAKXXV – Smart TV Samsung 4K Qled 50 inch
Giá bán: Giá bán:21,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
QLED TV
Model: QA55Q65TAKXXV – Smart TV Samsung 4K Qled 55 inch
Giá bán: Giá bán:24,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
QLED TV
Model: QA65Q65TAKXXV – Smart TV Samsung 4K Qled 65 inch
Giá bán: Giá bán:33,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
Giá bán:99,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
Giá bán:59,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
Giá bán:36,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
Giá bán:21,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
Giá bán:24,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Model 2020
Giá bán:33,900,000
Liên hệ có giá ưu đãi

Khuyễn mãi

1
12 tháng xem phim Gói Cơ Bản trên ứng dụng Fim+
2
12 tháng xem Gói Gia Đình trên ứng dụng ClipTV
Giá bán:33,990,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-T420/XV – Loa Thanh Samsung T420

Giá bán:3,990,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-T450/XV – Loa Thanh Samsung T450

Giá bán:4,490,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-T550/XV – Loa Thanh Samsung T550

Giá bán:5,990,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-T650/XV – Loa Thanh Samsung T650

Giá bán:7,490,000
Liên hệ có giá ưu đãi

< 10 Triệu

2.1CH - 3.1CH

HW-Q60T/XV – Loa Thanh Samsung Q60T

Giá bán:9,990,000
Liên hệ có giá ưu đãi