Chương trình chỉ áp dụng cho Model TV QLED 2018

Liên hệ nhân viên bán hàng để biết chi tiết thông tin chương trình.